ET DANMARK I BALANCE

 
 

DANMARK ER VED AT KNÆKKE OVER

Der er blevet alt for langt mellem Christiansborg og Christiansfeld. Men Danmark er mere end de store byer. Derfor skal der selvfølgelig også være lige så gode muligheder for udvikling, arbejdspladser, uddannelse og velfærd uden for de store byer, som der er i de store byer. Sådan er det bare ikke i dag.

Skiftende regeringer har centraliseret alt for meget. Det har skabt ubalance i Danmark. Velfærdstilbud, uddannelsesmuligheder, antallet af arbejdspladser – selv mulighederne for noget så elementært som adgang til en praktiserende læge og sikkert og stabilt internet er langt dårligere i landdistrikterne end i de store byer. Det skal laves om.

I Danmarksdemokraterne kæmper vi for at genskabe sammenhængskraften i hele Danmark. Det gælder på sundhedsområdet, uddannelsesområdet og alle andre områder, hvor der i dag er en ubalance i Danmark.

FLERE UDDANNELSER OG ARBEJDSPLADSER UDE I LANDET

Der skal være bedre uddannelsesmuligheder og flere arbejdspladser i hele Danmark. Vi vil derfor flytte flere uddannelser og statslige arbejdspladser ud i landet. Siden 2015 er knap 10.000 nye statslige arbejdspladser blevet placeret i København. Det til trods for, at skiftende regeringer har haft fokus på at placere statslige arbejdspladser uden for København. Den udvikling vil vi vende. Vi vil derfor over de kommende år udflytte 10.000 statslige arbejdspladser, så der kommer flere arbejdspladser uden for de store byer.

Danmarksdemokraterne vil sikre vækst og udvikling i hele landet, og vi vil sørge for, at der er lige muligheder for et godt liv i hele Danmark fra vuggestue til plejehjem – uanset hvor man bor.

UDVIKLING OG VÆKST I LANDDISTRIKTERNE

Vi skal sikre udvikling og vækst i vores landdistrikter, der i alt for mange år er blevet overset. Når den lokale købmand, skolen, lægen eller busruten lukker, så har det enorme konsekvenser for livet i vores landdistrikter. I yderste konsekvens betyder det, at store områder af Danmark bliver tiltagende affolket, og derfor tager Danmarksdemokraterne landdistrikternes udfordringer alvorligt.

Det hele hænger sammen. Hvis landbrugene fx lukker pga. en CO2-afgift, så mister smeden, der servicerer landbrugene, omsætning. Hvis smeden mister sit kundegrundlag på gården, så risikerer han at lukke sin forretning eller flytte den hen, hvor kunderne er.

Det er afgørende for livet i vores landdistrikter, at vi har bedre offentlig transport, nære velfærdstilbud, godt og stabilt internet og gode lokale foreningstilbud. Desværre ser vi, at flere og flere busruter bliver nedlagt, at flere og flere ikke har en fast praktiserende læge, at internettet ikke rækker og alt for mange huse er i dårlig stand. Den udvikling skal vi vende. Så det fortsat er attraktivt at bo i hele vores skønne land – også i landdistrikterne.