NEJ TAK TIL EN CO2-AFGIFT

 

DANMARKSDEMOKRATERNE VIL BEVARE DANSK LANDBRUG – OG SIGER NEJ TAK TIL EN CO2-AFGIFT

De danske landmænd arbejder hver dag for at producere gode og sunde fødevarer, som vi forbrugere kan nyde godt af morgen, middag og aften. Det skal vi ikke ødelægge! Det skal vi udvikle og støtte op om, så dansk landbrug fortsat kan være en inspiration for resten af verden.

Landbruget er i fuld gang med den grønne omstilling, og danske landmænd er blandt de mest klimaeffektive i verden. De går allerede forrest.

Derfor mener Danmarksdemokraterne, at det ganske enkelt er en tudetosset idé at pålægge erhvervet en ødelæggende CO2-afgift.

Hvis man vælger pisken med en CO2-afgift på landbruget, vil man flytte tusindvis af arbejdspladser ud af landdistrikterne – ikke kun ind til byerne, men til dels helt ud af Danmark. Det vil bestemt ikke være til gavn for det globale klima.

I Danmarksdemokraterne undrer vi os over, at andre klassisk borgerlige partier vil gøre det dyrere at være dansker. Vi undrer os over, at de vil diktere danskernes adfærd med flere skatter og afgifter. Vi undrer os over, at de står parat til at stemme for en CO2-afgift, der risikerer at kvæle dansk landbrug og de mange lokalsamfund, der er fuldstændig afhængige af de arbejdspladser, som landbruget og følgeerhvervene leverer.

Danmarksdemokraterne vil en anden vej. Vi vil understøtte dansk landbrug animalsk såvel som vegetabilsk, så vi imødekommer efterspørgslen fra forbrugerne. Vi vil stimulere erhvervet og byde ind med attraktive, brugbare støtteordninger til omlægning. Vi vil øge den forskningsbaserede indsats, så vi fremmer den danske fødevareklynge, der i 2022 eksporterede for imponerende 196 milliarder kroner og beskæftigede 180.000 medarbejdere. Kort sagt: Vi vil bruge gulerod frem for pisk.

For selvfølgelig skal landbruget bidrage til den grønne omstilling. Netop af den grund er Danmarksdemokraterne imod CO2-afgiften. Fordi vi vil udvikle dansk landbrug – ikke afvikle det.