PRODUKTIONS-
DANMARK

 
 

BEDRE VILKÅR FOR PRODUKTIONSDANMARK

Danmark har brug for et stærkt erhvervsliv i hele landet. Vi må ikke glemme rygraden af dansk erhvervsliv – Produktionsdanmark. Det er den lokale håndværker, landmanden, bageren, vognmanden og de små erhvervsdrivende, der holder Danmark i gang og holder liv i de mindre byer. Hvis de forsvinder, så forsvinder der job i landdistrikterne. Forsvinder jobbene, så flytter folk væk. Det er i virkeligheden meget enkelt.

Derfor kæmper Danmarksdemokraterne også for, at det især bliver lettere at drive de små- og mellemstore virksomheder – uden så meget bureaukratisk bøvl. Desværre er der alt for meget regulering fra både EU og Christiansborg, der er virkelighedsfjern og bureaukratisk. Det vil vi kæmpe imod, for det går ud over både virksomheder og gode medarbejdere, der bare ønsker at passe deres arbejde.

For vi har brug for et stærkt erhvervsliv i hele landet.

 

UDVIKLE OG IKKE AFVIKLE DANSK ERHVERVSLIV

Vi mener, at dansk erhvervsliv skal udvikles – ikke afvikles. Det er helt afgørende, og derfor hjælper det heller ikke noget, at klimapolitikken bliver så erhvervsfjendsk, at danske virksomheder må lukke og slukke. Den grønne omstilling er nødvendig – også i Produktionsdanmark. Men det skal gøres klogt, så det ikke bare bliver dyrere at være dansker og dyrere at drive virksomhed i Danmark, bare fordi tingene skal stemme på bundlinjen i klimaministeriets regneark.

Vi skal bevare virksomhederne og arbejdspladserne i Danmark. Det gør vi ikke ved at tvinge CO2-afgifter ned over hverken landmænd eller vognmænd. Det vil være til stor skade for erhvervene og nedlægge tusindvis af arbejdspladser i landdistrikterne. Samtidig vil det også betyde, at det ikke længere vil være muligt at investere i ny teknologi, som kan bidrage til grønnere produktion. Og det er der ingen, der har interesse i.

I Danmarksdemokraterne vil vi udvikle frem for at afvikle. Det gør vi ved at bygge videre på og investere i forskning frem for at tvinge afgifter ned over hovedet på danske virksomheder.

STYRKE ERHVERVSSKOLERNE

Produktionsdanmark er stadig voldsomt udfordret. Alt for få unge vælger en erhvervsuddannelse. Det betyder, at vi kommer til at mangle faglærte i fremtiden i alle de virksomheder og fag, der bl.a. skal sørge for vores fælles velfærd og eksekveringen af den grønne omstilling.

Hvis vi skal have flere til at vælge en erhvervsuddannelse, er det afgørende, at vi får gjort noget ved kvaliteten af uddannelserne. Maskinerne og udstyret på landets erhvervsskoler er så gamle og slidte, at eleverne ikke bliver klædt ordentligt på til mødet med erhvervslivet. Det kan vi selvfølgelig ikke byde dem.

I Danmarksdemokraterne vil vi styrke erhvervsskolerne. Derfor foreslår vi en akutpakke til erhvervsskolerne, der skal gå til at investere i moderne maskiner, bedre faciliteter og styrkede lærerkompetencer, så det bliver mere attraktivt for flere at vælge en erhvervsuddannelse.