NÆR SUNDHED

 
 

NÆR SUNDHED FOR ALLE

Vores sundhedsvæsen er i krise. Vi mangler sygeplejersker på akutafdelingerne, læger i landdistrikterne og SOSU-assistenter til at tage sig af vores ældre.

Når vi betaler nogle af de højeste skatter i verden, så kan vi også med rette forvente en velfærd i verdensklasse. Desværre er der flere steder i Danmark, hvor det halter gevaldigt. Nogle steder – uden for de store byer – er det sågar svært at få adgang til noget så grundlæggende som en praktiserende læge. Sådan skal det ikke være.

Mange års politiske prioriteringer har ført til øget grad af specialisering og centralisering i sundhedsvæsenet. Det har medført, at mange i dag må rejse langt for at modtage specialiseret, men også relativ simpel behandling og diagnosticering. Det skævvrider Danmark. Der er brug for, at vi styrker lægedækningen og udbreder lokale sundhedstilbud af høj kvalitet i hele landet.

For Danmarksdemokraterne er det helt afgørende, at danskerne har adgang til god og nær sundhed i hele landet. Behandlingen skal være i top, når vi selv eller vores kære bliver syge. Og vi skal være trygge ved at sende vores forældre på plejehjem, uanset hvor vi bor. Det må selvfølgelig aldrig være postnummeret, der afgør kvaliteten af den behandling, man får i vores sundhedsvæsen.

 

ALLE SKAL HAVE ADGANG TIL EN LÆGE

For rigtig mange starter et godt forløb og et trygt møde med sundhedsvæsenet hos den praktiserende læge. Desværre er det bare sådan, at ikke alle i vores landdistrikter har adgang til noget så grundlæggende som en praktiserende læge.

I Danmarksdemokraterne kæmper vi for en ordentlig lægedækning i vores yderområder. Alle danskere skal have adgang til en fast praktiserende læge. Derfor vil vi gøre det mere attraktivt at arbejde som læge i landdistrikterne. Det gør vi bl.a. ved at oprette en rekrutteringspulje, der fx kan bruges på lokale løntillæg i områder, hvor der mangler læger og ved at eftergive uddannelseslægers SU-gæld med 30.000 kr. for hvert år, de er ansat i en almen praksis i et område med lægemangel.

EN TRYG OG VÆRDIG ALDERDOM

I dag frygter mange for at blive ældre i Danmark. De er bange for, om de kan få den hjælp, de ønsker, når de får brug for den. Sådan bør det ikke være i et land, hvor vi betaler en af verdens højeste skatter med en forventning om, at velfærdssamfundet står klar til at tage hånd om os den dag, vi har brug for det.

I Danmarksdemokraterne vil vi styrke ældreplejen, så vi trygt kan sende vores forældre på plejehjem. Det betyder, at vi skal sørge for, at pengene til velfærd følger med, når vi bliver flere ældre. Vi vil derfor tilføje 1 mia. kr. ekstra til bedre pleje og omsorg for vores ældre, og vi vil give de ældre større indflydelse på deres eget liv med frie valg.

Har man slidt og slæbt et helt arbejdsliv, så skal man også kunne trække sig lidt tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet. Det mener vi kun er rimeligt. Hvis man er nedslidt, skal man selvfølgelig ikke være på arbejdsmarkedet. Derfor vil vi også bevare Arne-pensionen.