EN STRAM UDLÆNDINGEPOLITIK

 
 

STRAM OG KONSEKVENT UDLÆNDINGEPOLITIK

Der kan ikke være nogen tvivl om, at når man kommer til Danmark som udlænding, så skal man indrette sig efter de danske værdier, vores kultur og vores samfund.

Generationer før os har lagt fundamentet af de frihedsrettigheder og det samfund, vi lever i nu. Oven på det fundament kan man så bygge sit eget liv. Man kan ikke bare slå hul på fundamentet. Det skal stå tindrende klart for enhver, der kommer til Danmark. Vi vil ikke finde os i, at islamistiske mørkemænd kommer til Danmark med deres udemokratiske tanker og værdier. Hvis man kommer til Danmark fra andre lande, så er det dig, der skal bidrage til samfundet – ikke samfundet, der skal bidrage til dig.

Desværre har vi en regering bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, der lemper på udlændingepolitikken. Lempelserne gør det én for én mere attraktivt for flygtninge at søge mod Danmark. Derfor har vi ikke brug for lempelser. Vi har brug for en stram udlændingepolitik, der passer på Danmark.

 

SÆNKE YDELSERNE FOR FLYGTNINGE OG INDVANDRERE

Det er et problem, at alt for mange flygtninge og indvandrere modtager offentlige ydelser og ikke er i arbejde. Vi skal have flere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i arbejde. Derfor er det også vigtigt, at vi holder fast i de lave ydelser, der tilskynder udlændinge til at komme i arbejde, og som samtidig sikrer, at Danmark ikke er en attraktiv asyldestination.

HÅRDERE KURS OVER FOR BANDERNE OG ET STÆRKERE POLITI

Det skal være trygt at færdes i Danmark. Desværre er der i dag problemer med organiserede kriminelle og indvandrerbander, der skaber utryghed og begår grov kriminalitet. Der er uden tvivl behov for, at vi sætter hårdere ind over for bandekriminalitet, der som oftest udspringer af de kriminelle indvandrermiljøer. Vi vil skrue op for straffene og ned for forståelsen af de her dybt kriminelle mennesker og miljøer, der gør Danmark utrygt for lovlydige danskere.

Vi vil styrke vores politi og vores fængsler, så de har den kapacitet, der skal til for at give længere straffe og holde de kriminelle væk fra gaderne. Vi vil gøre op med manglen på betjente, nedslidte faciliteter og fyldte fængsler, så vi kan idømme de kriminelle en straf, som står mål med forbrydelsen.

Vi skal sikre, at politiet har de redskaber, de skal bruge for at kunne opklare kriminalitet, og vi skal ruste politiet bedre til at kunne prioritere borgernære opgaver og øge trygheden lokalt.