Danmarksdemokraterne har fordelt ordførerskaber
Skrot CO2-afgiften på landbruget